Správa o hodnotení strategického dokumentu „Regionálne integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020“

Na webovej stránke Okresného úradu Bratislava www.minv.sk a na webovej stránke ŽP SR www.enviroportal.sk je zverejnená Správa o hodnotení strategického dokumentu „Regionálne integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020“

Podľa §10 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. má verejnosť možnosť predložiť svoje stanovisko.

V prípade, že máte pripomienky, stanovisko k danej Správe zašlite ju predsedníčke APSSvSR Ing. Dobrotkovej, MPH -  JLIB_HTML_CLOAKING Následne budú pripomienky, stanoviská zaslané na Okresný úrad Bratislava hromadne pod záštitou APSSvSR.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR