Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov pred Úrad vlády SR

Vážení priatelia, príbuzní našich klientov,
Samospráva im poskytuje len 1/3 z verejných zdrojov a 2/3 musíte doplácať Vy, zo zdrojov svojich rodičov, alebo z vlastných. Na príspevok čakajú vaši rodičia od 4 – 10 mesiacov, podľa kraja a niektorí sa ho nedočkajú vôbec...
Vaše matky a otcovia sú práve tí seniori, ktorých Zákon 448/2008 o sociálnych službách diskriminuje už 6 rokov.
Pritom seniori vo verejných zariadeniach naopak, dostávajú z verejných zdrojov 2/3 a to okamžite ako prekročia prah zariadenia.

Spolu s nami ste už  6 rokov svedkami, že výška príspevkov je nízka na súčasnú hodnotu služby, je neistá a minister sa nechal počuť, že ju chce ešte znižovať!!!
Pritom novým zákonom pred 6-timi rokmi príspevok už znížili o 90 E mesačne na odkázaného seniora, hoci vstupy na zabezpečenie služby sa zvyšovali.
Nemali by sme sa s týmto stavom zmieriť.

Obetujte jeden deň z práce a poďte s nami pred Úrad vlády povedať, že Vaši rodičia si zaslúžia dôstojnú starobu: zvýšenie príspevku v odkázanosti, garanciu jeho vyplácania štátom a rovnaký podiel z verejných zdrojov.

Pozvánku nájdete TU.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR