Odborná konferencia - Sociálne a zdravotné služby poskytované odkázaným

20. mája 2015 sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia na tému Sociálne a zdravotné služby poskytované odkázaným.
Cieľom odbornej konferencie bolo upriamiť odbornú diskusiu na otázky dlhodobej starostlivosti, financovania sociálnych služieb a financovania ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb.
Závery z odbornej konferencie TU.
Na odbornej konferencii odzneli prednášky:
1.) RNDr. Viliam Páleník, PhD., h.doc. - Vplyv starnutia na nákladovosť slovenského zdravotného systému – možné
     riešenia

2.) Mgr. Bc. Michaela Laktišová - Stratégia dlhodobej starostlivosti
3.) MUDr. Katarína Kafková - Potrebuje pacient zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti?
4.) Ing. Magdaléna Veselská, dip MGMT - Financovanie sociálnych služieb v SR
5.) Prof. PaeDr. Gabriela Korimová, PhD. - Štruktúra príjmov a výdavkov rozpočtu v zariadení sociálnych služieb
6.) Ing. Bc. Vlasta Klbiková - Financovanie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
7.) PhDr. František Drozd, PhD. - Ako ďalej vo financovaní terénnych opatrovateľských služieb?
8.) Jaroslav Stehlík - Komplexný informačný systém Cygnus a program pre tvorbu štandardov kvality
9.) PaedDr. Mária Čunderlíková, Mgr. Martina Vaňová - Kognitívny skríning ako súčasť kvalitných sociálnych služieb
10.) Ing. Peter Prívracký - Možnosti zabezpečenia dostatočného počtu pomôcok pre inkontinentných v zariadeniach 
       sociálnych služieb
11.) Ing. Jarmila Podmanická - Ako pacienta zdvíhať, prepraviť po schodoch a odviezť v aute
12.) Ing. Milada Dobrotková, MPH - Financovanie ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb
13.) Mgr. Ingrid Silvanová - Poznatky sestry z Nórska z oblasti starostlivosti o geriatrického klienta
14.) Martin Píš - Polohovateľné lôžko – pomocník v ošetrovateľstve

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR