3. ročník Dňa otvorených dverí

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb spoločne s členskými organizáciami zorganizovala Deň otvorených dverí. V priebehu októbra postupne zariadenia ponúkli širokej verejnosti prísť do zariadenia, nahliadnuť „ako to u nás funguje“, získať informácie o sociálnych službách na Slovensku.

DoD domov sv Anny Poproč  DoD domov sv Anny Poproč 2  DoD HESTIAn.o.  DoD HESTIAn.o. trening pamati

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR