Kniha "Konečná stanica, vystupovať ! alebo Ako si prajem zomrieť"

V dnešnej dobe sa dá dozvedieť všetko. Dozvedieť sa však niečo o tom, čo podvedome trápi každého človeka, niečo o smrti a umieraní je však skoro nemožné.
Ako sa teda zomiera v 21.storočí, musí sa aj dnes človek trápiť, môže ovplyvniť svoje posledné dni, či dokonca presadiť svoju predstavu o vlastnej smrti? Práve túto medzeru, práve takéto otázky sa rozhodol autor Dr.Maček vyplniť v tejto knihe, ktorá je napísaná a určená pre širokú laickú verejnosť.

Pojednáva o predstavách, ktoré máme o vlastnej smrti a našom vysnívanom konci a konfrontuje ho so spoločenskou a medicínskou realitou našej doby. Poukazuje na odvekú túžbu človeka umrieť pri svojich najbližších, netrpieť, nebyť rodine na príťaž či nestratiť dôstojnosť. Ukazuje ako možno zabezpečiť, aby aj v prípade straty telesnej či duševnej schopnosti rozhodnúť o sebe sám bolo s nami napriek tomu nakladané v duchu našich predstáv a našej vôle. Vysvetľuje základné pojmy v súvislosti s právom pacienta súhlasiť i odmietnuť liečbu, dotýka sa prognózy najčastejších ochorení vyúsťujúcich do neželaného konca. Jednoducho vysvetľuje pojmy z oblasti intenzívnej medicíny (umelé dýchanie, podpora obehu či dialýza) a dáva vedomostný základ pre správne rozhodnutie v správny čas...  obalka Dr Macek Konecna stanica
Po teoretickej príprave v prvej časti knihy sa druhá čas knihy venuje konkrétnym stavom a slúži ako predloha pre formulovanie základov vôle pacienta. Počas jednotlivých kapitol a na základe príkladov (napr. poškodenia mozgu po úraze, po porážke alebo reanimácii, či pri progresívnych neurologických ochoreniach ako napr. Alzheimerova choroba) si môže každý čitateľ vybrať a zaškrtnúť, čo by si v danej situácii, v danom opísanom zdravotnom stave vybral on. Týmto jednoduchým postupom vlastne vypracuje svoju vôľu pre svoje posledné dni. Pomocou knihy vypracovaná a následne právne potvrdená vôľa môže raz pomôcť nie len každému z nás, ale aj našim príbuzným pri ťažkom rozhodnutí ako ďalej...
Doprajte si tento nevšedný darček, prečítajte si ho, v kľude nad ním porozmýšľajte a správne ho vyplňte. Takto vyplnenú svoju vôľu pre svoje posledné dni následne darujte tomu, koho naozaj poznáte, komu najviac dôverujete. S vedomím zabezpečenia svojich predstáv a zbavenia sa strachu a neistoty z posledných dní si ešte s väčšou radosťou budete užívať tie všetky ostatné.

Viac informácii o knihe sa môžete dozvedieť a knihu si objednať môžete TU.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR