VI. Valné zhromaždenie APSSvSR

22.mája 2014 sa v Bratislave konalo VI. Valné zhromaždenie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Jednanie predsedníctva a členov asociácie vyústilo do schválenia nasledujúcich dokumentov:
1.) Výročná správa APSS v SR za rok 2013
2.) Správa o hospodárení APSS v SR za rok 2013
3.) Návrh uznesení zo VI. VZ APSS v SR
4.) Zápisnica VI. VZ APSS v SR

Fotografie z jednania pléna VI. VZ APSS v SR:
P1010254 P1010252 P1010260 P1010264

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR