Deň sociálnych služieb 2014

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb usporiadala v stredu 26.3.2014 v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke prvý „Deň sociálnych služieb“ na ktorom mala verejnosť príležitosť získať informácie o možnostiach sociálnych služieb na území Bratislavy.

V doobedňajších prednáškach odborníkov na sociálne služby zazneli odpovede na často kladené otázky: Aké druhy sociálnych služieb existujú? Ako sa starať o bezvládneho člena rodiny doma? Ako získať domáce služby? Ako získať umiestnenie v sociálnom zariadení ? Ako získať posudok o odkázanosti? Aké výkony sú hradené zo zdravotného poistenia? A mnohé ďalšie.

V poobedňajšom bloku sa prezentovali 13 poskytovatelia sociálnych služieb, opatrovateľskej služby a pobytových sociálnych zariadení, a taktiež vybraných zdravotných služieb – najmä odborného ošetrovania a rehabilitácie doma u klienta. Občania mali možnosť s nimi prediskutovať svoje individuálne problémy pri starostlivosti o odkázaného člena rodiny. Zároveň 10 vystavovatelia predviedli svoje výrobky ako invalidné vozíky, schodolezy, hygienické kreslá, nadstavce na WC a veľa ďalších užitočných pomôcok, a poradili ako ich v prípade potreby získať. Vysvetlili tiež aký je rozdiel medzi pomôckami pre inkontinenciu dospelých, ako ich správne používať, či koľko sa uhrádza na pomôcky zo zdravotného poistenia.

2014 APSSvSR DSS 1        2014 APSSvSR DSS 4        2014 APSSvSR DSS 5        2014 APSSvSR DSS 6    

Na základe pozitívneho ohlasu verejnosti Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb plánuje podobné podujatia usporiadať aj v iných mestských častiach Bratislavy pripadne aj v iných mestách.

Program a prezentácie na stiahnutie:
  1. Druhy a formy sociálnych služieb
  2. Podpora rodiny pri starostlivosti chorého doma
  3. Ako sa starať o bezvládneho člena rodiny doma                                                                
  4. Ako získať domáce služby (opatrovanie, ošetrovanie, rehabilitácia)
  5. Ako získať sociálne pobytové služby                                                                            
  6. Ako získať posudok o odkázanosti                                                                             
  7. Aktivačné cvičenia a voľno časové aktivity v zariadeniach sociálnych služieb
  8. Dobrovoľníci v zariadeniach sociálnych služieb
  9. Ako môžu slovenskí seniori ovplyvniť dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb

Diskusia

Prezentácia jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb na území Bratislavy.

Akcie sa zúčastnili nasledujúci poskytovatelia sociálnych služieb a vystavovatelia.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR