Pozícia tretieho sektora k Partnerskej dohode SR na roky 2014-2020

CKO dalo do pripomienkového konania Partnerskú dohody SR na roky 2014 – 2020. https://lt.justice.gov.sk 

V tejto súvislosti sa v stredu opätovne stretla pracovná skupina pre prípravu operačných programov štrukturálnych fondov na roky 2014-2020, ktorú delegovala Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.
Pracovná skupina zosumarizovala stanovisko k Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020, ktorá bola vo forme tlačovej správy zaslaná médiám.
Ďalším krokom pracovnej skupiny bude podanie hromadnej pripomienky, ktorú za pracovnú skupinu kompletizuje jej koordinátor pán Miro Mojžiš,  JLIB_HTML_CLOAKING . Pripomienky budú uverejnené v priebehu najbližších hodín na portáli právnych predpisov, kde ju môžete podporiť. Upozorňujem, že termín je len do budúceho utorka 04.02.2014.

Prosím Vás, zvážte rozposlanie tlačovej správy svojim členom a jej uverejnenie na vašich webových stránkach. Celú správu nájdete TU.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR