Vyhlásenie APSS SR k rokovaniu o novele zákona o sociálnych službách 448/2008, ktorá má byť prerokovávaná v NR SR v roku 2013

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike vydáva po skončení medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona o sociálnych službách 448/2008, ktorá má byť prerokovaná v Národnej rade Slovenskej republiky v roku 2013 nasledovné stanovisko.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR