Zasadanie V. Valného zhromaždenia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR spojené s odborným seminárom "Vzájomná pomoc v sociálnych službách"

V dňoch 23.5. - 24.5.2013 sa v Heľpe uskutočnilo zasadanie V. Valného zhromaždenia APSS v SR spojené s odborným seminárom "Vzájomná pomoc v sociálnych službách"
V rámci bohatého odborného programu postupne zazneli viaceré hodnotné príspevky a prezentácie.

 1. Branislav Štefánik (obchodný zástupca HARTMANN - RICO) - "Výhody spolupráce s HARTMANNOM"
   
 2. Miroslav Bouška (regionální manager Slovenská republika Linet spol. s.r.o.) - "Nové trendy v oblasti pečovatelských lůžek"
   
 3. Milan Žarnovický (konateľ Pragoperun SK spol. s.r.o. - "Moderné trendy v oblasti prania bielizne"
   
 4. Mgr. Miroslav Huličiak (konateľ HUMISS, spol. s.r.o. - "HUMISS pre sociálne služby, germicídne žiariče, matrace, gatronómia technológia"
   
 5. Jaroslav Stehlík (DiS, obchodný konzultant IReSoft, s.r.o. - "Zefektivnění práce v sociálních službách pomocí informačního systému Cygnus"
   
 6. Mgr. Miloš Ryban (manager stavebných prvkov B.L.O.C.K. SR) - "Ochrana stien, dverí a rohov a iných súčastí interiéru pred mechanickým poškodením. Nástenné madlá z antibakteriálnych materiálov, odolných voči mechanickému poškodeniu"
   
 7. Otto Šebesta (zástupca firmy ABENA pre Slovenskú republiku) - "Starostlivosť o inkontinentných z praktického, ekonomického i ekologického hľadiska"
   
 8. Ing. PhDr. Vilček Pavol (štatutárny zástupca Inštitút Krista Veľkňaza) - "Štát v opatrovateľskej starostlivosti – pomoc či vydieranie?"
   
 9. Ing. Magdaléna Veselská (poradca generálneho sekretára Slovenská katolícka charita) - "Spolupráca multidisciplinárneho tímu v sociálnych službách"
   
 10. Mgr. Anna Ghannamová (riaditeľka CSS Náruč záchrany Senior&Junior) - "Aktivácia seniorov cez projekt Adoptuj si starých rodičov"
   
 11. RNDr. Branislav Jendroľ (vrchný riaditeľ úseku vývoja produktov Generali Slovensko poisťovňa, a. s.) - "Finančný model riešenia starostlivosti o nesebestačných a ekonomicko-sociálny pohľad na túto problematiku v SR"
   
 12. Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. (MPSVaR) - "Novela zákona o sociálnych službách"

 

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR