Deklarácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolupracuje s mimovládnymi neziskovými organizáciami vo viacerých oblastiach, pokrývajúcich pôsobenie ministerstva a podriadených inštitúcií. Táto spolupráca je dôležitou súčasťou činnosti rezortu a jeho inštitúcií. Týmto spôsobom ministerstvo napĺňa články 10 a 11 Lisabonskej zmluvy, ktoré zaručujú občanom právo participovať na demokratickom živote Únie. Súčasťou napĺňania týchto princípov je aj princíp partnerstva s MNO, ktorý MPSVR SR uplatňuje pri príprave a implementácii operačného programu.
Celý text deklarácie nájdete TU.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR