Dokumenty k vyúčtovaniu finančných príspevkov podľa zákona o sociálnych službách

Vážení kolegovia a priatelia, 
na nižšie uvedenom linku sú zverejnené  dokumenty k vyúčtovaniu finančných príspevkov podľa zákona o sociálnych službách:

http://www.employment.gov.sk/usmernenie-k-vyuctovaniu-financnych-prispevkov-podla-zakona-o-socialnych-sluzbach.html

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR