Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb pozýva na Deň otvorených dverí

APSSvSR LOGO final 150 x 156

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSSvSR) pripravuje pre širokú verejnosť Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 19. a 20. októbra v niekoľkých desiatkach zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku. 

BRATISLAVA 5. októbra 2012 - Niekoľko desiatok zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku združených v Asociácii otvorí svoje brány s cieľom oboznámiť čo najširšiu verejnosť s potrebami chudobných, sociálne či zdravotne odkázaných spoluobčanov. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb chce takisto upriamiť pozornosť verejnosti na samotnú sociálnu činnosť, motivovať návštevníkov k dobrovoľníctvu, pocitu spoluzodpovednosti a spolupatričnosti, ochote pomôcť tým, ktorí to potrebujú a posilniť v ľuďoch solidaritu a vzájomnú súdržnosť.
 
Návštevníci si počas Dňa otvorených dverí môžu prezrieť priestory zariadení sociálnych služieb, vystúpenia rôznych hudobných a speváckych skupín, prácu ľudí v tvorivých dielňach a zapojiť sa do rôznych hier a súťaží. Budú tiež mať príležitosť porozprávať sa s klientmi a pracovníkmi zariadení. 
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR je najväčšou strešnou organizáciou združujúcou takmer 150 poskytovateľov sociálnych služieb na celom Slovensku. Z toho vyplýva aj jej zodpovednosť informovať čo najširšiu verejnosť o problematike chudoby a o rôznych formách sociálnej starostlivosti, o príčinách i dôsledkoch, aj o prostriedkoch a možnostiach pomoci ľuďom v núdzi.  
Zoznam sociálnych zariadení je na www.ssss.sk
   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR